Atelier Bubastis
   Carolien Klein Goldewijk

Voorwaarden:

 

* Als u reserveert 60 dagen vóór vertrek of eerder dient u 50% van het totale bedrag, op het moment van reserveren, over te maken. Het resterende bedrag dient uiterlijk 60 dagen vóór vertrek bij ons binnen te zijn. 

* Als u reserveert binnen 60 dagen vóór vertrek dient u het totale bedrag ineens over te maken.

Wij adviseren u tegelijk met uw inschrijving een annulerings- en/of reisverzekering af te sluiten.

Uw reservering wordt pas van kracht op het moment dat uw (deel) betaling op onze rekening   is bijgeschreven. Kort daarna krijgt u een bevestiging van deelname.

 

Rekeningnummer: NL23 RABO 0150522592

t.n.v.: Atelier Bubastis

o.v.v.: Doe-Vakantie Mallorca of Castilla-La Mancha en de naam van de deelnemer.

 

Bij onvoldoende aanmeldingen behouden wij ons het recht voor om deze doe-vakantie twee weken voor aanvang te annuleren. De betaalde bedragen worden in dat geval onmiddellijk gerestitueerd.


Wij (Art - Classes Bubastis) zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade of letsel gedurende het verblijf op onze locaties en alle activiteiten, accommodatie en gastronomie, al dan niet het werk dat is uitbesteed en/of uitgevoerd door derden.  
 
 
 
E-mailen
Bellen